Literature

Pagesort descendingAuthorsYearTitle
11P. Dolejš, Kocourek P.2020Catalogue of the millipedes (Diplopoda) in Miller’s collection (Department of Zoology, National Museum, Prague, Czechia), part 2
17P. Dolejš2020Pavouci (Araneae) a mnohonožky (Diplopoda) obce Žleby v okrese Kutná Hora
25P. Kocourek, Dolejš P.2016Catalogue of millipedes (Diplopoda) in Miller’s collection (Department of Zoology, National Museum, Prague, Czechia)
25P. Dolejš, Kocourek P.2019Bohumil Němec and his millipede collection at the National Museum in Prague (Czechia), with notes on Craspedosoma rawlinsii simplex Němec, 1896
27P. Kocourek, Tajovský, K., Dolejš, P.2017New species of millipedes occurring in the Czech Republic: species discovered in the period 2003–2017
79P. Dolejš, Zeman, Š., Moravec, J.2020Vybrané skupiny živočichů a rostlin louky Na Hupech, biologicky a rekreačně cenné lokality v Praze-Modřanech
98P. Dolejš, Kocourek P.2019Příspěvek k fauně mnohonožek (Diplopoda) vybraných lokalit střední Moravy. Contribution to millipede fauna (Diplopoda) of selected localities of Central Moravia
98P. Kocourek, Dolejš P.2018Mnohonožky (Diplopoda) Jezeřského arboreta (okres Most, severozápadní Čechy). Millipedes (Diplopoda) of the Jezeří arboretum (Most district, Northwestern Bohemia)
184P. Kocourek, Dolejš P.2019Kolik druhů mnohonožek přibylo v České republice v novém miléniu? (How Many Species of Millipedes Have Arrived in the Czech Republic in the New Millennium?)
405C. A. Martínez-Muñoz, Dolejš, P., Kronmüller, C.2016On the true identity of Scolopendra aztecorum Verhoeff, 1934 (Chilopoda: Scolopendromorpha: Scolopendridae)
1P. Dolejš, Kocourek P.2018Catalogue of the millipedes (Diplopoda) in the Hoffer's collection at the National Museum in Prague, Czech Republic
37P. Dolejš, Kocourek, P., Hula, V.2019Cylindrodesmus hirsutus Pocock, 1889 new for Czechia (Diplopoda: Polydesmida: Haplodesmidae)
T. Aghová, Benda, P., Brejcha, J., Dolejš, P., Kyralová, E., Mlíkovský, J., Moravec, J., Šanda, R., Štundl, J., Tkoč, M., Vondráček, D.2019Metodika správy a evidence tkáňové zoologické sbírky a determinace zoologického sbírkového materiálu na základě analýzy DNA (Methods for storing and archiving zoological tissue collections, and identification based on DNA barcoding)
P. Kocourek, Tajovský, K., Dolejš, P.2017Mnohonožky České republiky - Příručka pro určování našich druhů
P. Dolejš, Mock, A., Tajovský, K.2018Interview: 70th birthday of Pavel Kocourek. Diplopodologist, painter and teacher
P. Dolejš, Hlaváč, J., Moravec, J., Růžička, V.2018Velkolom Čertovy schody – západ: Fauna sanovaných a rekultivovaných ploch lomu, monitorovací studie, XX. etapa (2017) [The Čertovy schody Limestone Quarry – West: Fauna of reclamated areas of the quarry, monitoring study of the 20th year (2017)]
P. Dolejš, Hlaváč, J., Moravec, J., Přikryl, I., Růžička, V.2017Velkolom Čertovy schody – západ: Fauna sanovaných a rekultivovaných ploch lomu, monitorovací studie, XIX. etapa (2016) [The Čertovy schody Limestone Quarry – West: Fauna of reclamated areas of the quarry, monitoring study of the 19th year (2016)]
P. Dolejš, Hlaváč, J., Moravec, J.2015Velkolom Čertovy schody – západ: Fauna sanovaných a rekultivovaných ploch lomu, monitorovací studie, XVIII. etapa (2015) [The Čertovy schody Limestone Quarry – West: Fauna of reclamated areas of the quarry, monitoring study of the 18th year (2015)]
P. Dolejš, Hlaváč, J., Horáčková, J., Moravec, J.2014Velkolom Čertovy schody – západ: Fauna sanovaných a rekultivovaných ploch lomu, monitorovací studie, XVII. etapa (2014) [The Čertovy schody Limestone Quarry – West: Fauna of reclamated areas of the quarry, monitoring study of the 17th year (2014)]
P. Dolejš, Hlaváč, J., Moravec, J.2013Velkolom Čertovy schody – západ: Fauna sanovaných a rekultivovaných ploch lomu, monitorovací studie, XVI. etapa (2013) [The Čertovy schody Limestone Quarry – West: Fauna of reclamated areas of the quarry, monitoring study of the 16th year (2013)]
P. Dolejš, Hlaváč, J., Moravec, J.2013Velkolom Čertovy schody – západ: Fauna sanovaných a rekultivovaných ploch lomu, monitorovací studie, XV. etapa (2012) [The Čertovy schody Limestone Quarry – West: Fauna of reclamated areas of the quarry, monitoring study of the 15th year (2012)]
P. Dolejš, Hlaváč, J., Hušek, J., Moravec, J., Růžička, V.2020Velkolom Čertovy schody – západ: Fauna sanovaných a rekultivovaných ploch lomu, monitorovací studie, XXII. etapa (2019)
P. Dolejš, Hušek, J., Moravec, J., Růžička, V.2020Velkolom Čertovy schody – západ: Fauna sanovaných a rekultivovaných ploch lomu, monitorovací studie, XXIII. etapa (2020)
P. Dolejš2015Type specimens of centipedes (Myriapoda, Chilopoda) in the National Museum, Prague (Czech Republic)
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith