Literature

Pagesort descendingAuthorsYearTitle
3P. Kocourek2013Mnohonožky (Myriapoda: Diplopoda) Prahy. Millipedes (Myriapoda: Diplopoda) of Prague (Central Bohemia)
4.9P. Kocourek2006Diplopoda – mnohonožky
5P. Kocourek2007Mnohonožky (Diplopoda) chráněné krajinné oblasti Český kras. Millipedes (Diplopoda) of the Protected Landscape Area Bohemian Karst
11P. Dolejš, Kocourek P.2020Catalogue of the millipedes (Diplopoda) in Miller’s collection (Department of Zoology, National Museum, Prague, Czechia), part 2
19P. S. Nefediev, Kocourek, P., Nefedieva, J. S.2016The first record of Polydesmus inconstans Latzel, 1884 (Diplopoda: Polydesmida: Polydesmidae) in the Asian part of Russia
25P. Kocourek, Dolejš P.2016Catalogue of millipedes (Diplopoda) in Miller’s collection (Department of Zoology, National Museum, Prague, Czechia)
25P. Dolejš, Kocourek P.2019Bohumil Němec and his millipede collection at the National Museum in Prague (Czechia), with notes on Craspedosoma rawlinsii simplex Němec, 1896
27P. Kocourek, Tajovský, K., Dolejš, P.2017New species of millipedes occurring in the Czech Republic: species discovered in the period 2003–2017
33P. Kocourek, Flasarová, M., Flasar, I.2000Příspěvky k faunistice mnohonožek (Diplopoda) severozápadních Čech. III. Beiträge zur Faunistik der Doppelfüβer (Diplopoda) Nordwestböhmens. III.
59P. Kocourek2001Druhová rozmanitost českých mnohonožek v historickém kontextu (Species diversity of the Czech millipedes in the historical context)
7P. Kocourek2018Mnohonožky (Myriapoda: Diplopoda) Dolního Posázaví II (Millipedes (Myriapoda: Diplopoda) of the Lower Posázaví II. (Central Bohemia, Czech Republic))
78P. Kocourek1973Mnohonožky Dolního Posázaví [Millipedes of the Lower Posázaví]
81P. Kocourek2001Several new species of millipedes (Diplopoda) from the Czech Republic
98P. Dolejš, Kocourek P.2019Příspěvek k fauně mnohonožek (Diplopoda) vybraných lokalit střední Moravy. Contribution to millipede fauna (Diplopoda) of selected localities of Central Moravia
98P. Kocourek, Dolejš P.2018Mnohonožky (Diplopoda) Jezeřského arboreta (okres Most, severozápadní Čechy). Millipedes (Diplopoda) of the Jezeří arboretum (Most district, Northwestern Bohemia)
123P. Kocourek2014Mnohonožky (Myriapoda: Diplopoda) Jizerských hor, Frýdlantské pahorkatiny, Ještědského hřbetu a Liberecké kotliny (severní Čechy). Millipedes (Myriapoda: Diplopoda) of the Jizerské hory Mts, Frýdlantská pahorkatina Hills, Ještědský hřbet Ridge and Liberec
125P. Kocourek2001Pozoruhodné společenstvo mnohonožek Botanické zahrady UK (A remarkable community of millipedes of the Botanical Garden, Charles University)
169P. Kocourek2004Mnohonožky — skrytá fauna v Zoo Praha (Millipedes — hidden fauna at the Prague Zoo)
184P. Kocourek, Dolejš P.2019Kolik druhů mnohonožek přibylo v České republice v novém miléniu? (How Many Species of Millipedes Have Arrived in the Czech Republic in the New Millennium?)
187P. Kocourek, Tajovský K.2018Mnohonožky (Myriapoda: Diplopoda) CHKO Brdy. Millipedes (Myriapoda: Diplopoda) of the Brdy Protected Landscape Area
199P. Kocourek2003New species of millipedes occurring in the Czech Republic: species discovered in the period 1970–2002
234A. Mock, Tajovský, K., Žurovcová, M., Jarošová, A., Kocourek, P., Gruber, J., Angyal, D., Spelda, J.2016Hungarosoma bokori Verhoeff, 1928 (Diplopoda: Chordeumatida): new insights into its taxonomy, systematics, molecular genetics, biogeography and ecology
285P. Kocourek, Tajovský K.2011Mnohonožky (Myriapoda: Diplopoda) CHKO a BR Křivoklátsko. Millipedes (Myriapoda: Diplopoda) of the Křivoklátsko PLA and BR
1P. Dolejš, Kocourek P.2018Catalogue of the millipedes (Diplopoda) in the Hoffer's collection at the National Museum in Prague, Czech Republic
37P. Dolejš, Kocourek, P., Hula, V.2019Cylindrodesmus hirsutus Pocock, 1889 new for Czechia (Diplopoda: Polydesmida: Haplodesmidae)
P. Kocourek2013Mnohonožky [Millipedes]
P. Kocourek2017Zajímaví půdní členovci. Mnohonožky [Interesting soil arthropods. Millipedes]
P. Kocourek, Tajovský, K., Dolejš, P.2017Mnohonožky České republiky - Příručka pro určování našich druhů
P. Kocourek, Tajovský K.2017Diplopoda (mnohonožky) [třída/class: Diplopoda]
P. Kocourek1970Mnohonožky Středočeského kraje [Millipedes of the Central Bohemia Region]
M. Anděra, Janda, P., Kocourek, P., Kůrka, A., Moravec, J., Neumannová, K., Pfleger, V., Strejček, J.2003Fauna sanovaných a rekultivovaných ploch lomu VLČS – západ, monitorovací studie, I.–IV. etapa (1998–2012) [Fauna of reclamated areas of the quarry VLČS – West, monitoring study of the 1st–4th years (1998–2003)]
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith